A A A A A

NOVOSTI

Izabrano novo vodstvo Udruge slijepih Karlovačke županije

09.04.2024

 

Dana, 29. veljače, u prostorijama Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije,  Udruga slijepih Karlovačke županije održala je Izbornu sjednicu Skupštine na kojoj su se birala nova upravljačka tijela Udruge na sljedeće mandatno razdoblje od četiri godine.

Sukladno Statutu Udruge, konstituirajućoj sjednici je prethodio sastanak Zbora članstva u kojem su prisutni članovi svojim prijedlozima, te potom i javnim izjašnjavanjem, izabrali novih 13 delegata koji će činiti Skupštinu Udruge slijepih. Izboru novih delegata prethodila je rasprava o aktivnostima i događanjima u protekle četiri godine te su se svi složili kako je period bio izazovan, počevši od pandemije COVID19, strašnih potresa koji su zadesili našu županiju, ali i stupanje na snagu novog Zakona o osobnoj asistenciji, koji je uveo velike promjene u dosadašnjem radu udruga osoba s invaliditetom. Zaključak sviju jest, da je proteklo sve u skladu sa situacijom i da su sve aktivnosti bile na pomoći slijepim i visoko slabovidnim osobama, a želja je da i novo vodstvo nastavi dalje sa uspješnim radom.

Po svršetku službenog dijela Zbora, uslijedila je kratka pauza nakon koje se održala konstituirajuća sjednica Udruge.

Novoizabrani delegati svojim prijedlozima i javnim glasanjem izabrali su petero članova Izvršnog odbora Udruge iz čijih se redova krenulo u izbor novog predsjednika Udruge, a uslijed kojeg je ponovo izabran dosadašnji predsjednik Denis Velimirović.

Za dopredsjednicu je izabrana Antonija Hasan, a u drugi mandat, na mjesto tajnice Udruge, ponovo je izabrana djelatnica Udruge Josipa Stanešić.

Novo/staro vodstvo Udruge slijepih Karlovačke županije nastaviti će i dalje djelovati i biti na pomoći slijepim i visoko slabovidnim osobama nastavljajući tradiciju skrbi koja seže još od davne 1949. godine.