A A A A A

O NAMA

Udruga slijepih Karlovačke županije neprofitna je organizacija civilnog društva, koja je sa svojim radom započela davne 1949. godine, što ju čini najstarijom udrugom osoba s invaliditetom na području Karlovačke županije. Udruga je osnovana s namjerom zaštite ciljeva i promicanje zajedničkih interesa slijepih, bez namjere stjecanja materijalne dobiti. 
Kroz svoj dugogodišnji rad, Udruga je stekla značajna iskustva, postignuća i rezultate kroz različite programe za slijepe osobe od kojih su najznačajniji programi otkrivanja sljepoće, slanje na rehabilitaciju slijepih osoba u posebne ustanove, školovanje i zapošljavanje kao i reintegracija slijepih u zajednicu.

MISIJA

Misija Udruge slijepih Karlovačke županije je unapređenje društvenog položaja i kvalitete života slijepih osoba na području Karlovačke županije poticanjem edukacije, rehabilitacije, zapošljavanja, socijalne uključenosti, te pružanjem pomoći u ostvarivanju zakonskih i ljudskih prava i interesa članova.

VIZIJA

Izgraditi društvo jednakih mogućnosti za sve.

CILJEVI UDRUGE

  • promicanje, razvoj i unapređivanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života te zaštita njihovih prava i interesa kao dijela temeljnih ljudskih prava, a osobito dostojanstva, jednakih mogućnosti, primjene univerzalnog dizajna i pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te života u zajednici uz podršku;
  • pružanje informativne, edukativne i ostale stručne potpore u socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti i zaštiti interesa osoba s oštećenjem vida;
  • poticanje integracije slijepih osoba i njihovog aktivnog uključivanja  u društvenu zajednicu; 
  • promicanje svijesti i savjesti ljudi o potrebi humanosti i humanih akcija u društvu, te adekvatnog odnosa prema slijepima;

Već od 1949. godine naša Udruga, mjesto je okupljanja slijepih osoba karlovačkog područja. Ljudi su to različitih životnih priča, koje je igra sudbine dovela na zajednički put. Sve ove godine nastojali smo stvoriti drugi dom, kako za sve one koji su se nenadano susreli sa oštećenjem vida, tako i za one čije je cijeli život obilježen istim. Nošena vizijom za stvaranjem boljeg društva, društva jednakim mogućnosti za sve, Udruga godinama, ponekad i vrlo malenim koracima, a ponekad velikim projektima i programima širi svijest naše zajednice o postojanju i mogućnostima slijepih osoba. Stjecanjem sve većeg iskustva kao u pripremi, tako i u provedbi projektnih ideja, stvaramo mogućnost za sve naše članove da prihvate svoj invaliditet kao sastavni dio njih, ne dio koji ih ograničava, nego dio njih koji ih potiče da budu još snažniji i hrabriji nego što su ikad smatrali  da jesu. 
Okosnica našeg rada naši su članovi, a ciljeve koje smo jasno zacrtali svakodnevno ostvarujemo kroz svaki razgovor ili svaku aktivnost koju provodimo. Biti dijelom promjene slijepe osobe, od  zatvorenog čovjeka, nepovjerljivog prema okolini i povučenog u svoj svijet obilježen tamom, u osobu educiranu i spremnu za stvaranje novog životnog puta, u aktivnog člana naše zajednice, najveća je nagrada za naš trud i poticaj da budemo još uporniji u ostvarenju svoje vizije.