A A A A A

PROJEKTI

ŽELIM DOM, A NE DOM – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi


ŽELIM DOM, A NE DOM – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi


S posljednjim danom svibnja 2023. godine završila je treća godina provedbe trogodišnjeg programa „Želim dom, a ne Dom – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi”. Program je to koji odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Program obuhvaća 35 korisnika treće životne dobi.

Opći je cilj programa omogućiti korisnicima što duži boravak u vlastitim domovima stvaranjem mreže pružatelja socijalnih usluga te pružanjem kvalitetnih inovativnih usluga iz različitih životnih područja.

Specifični su ciljevi programa:

- poboljšanje kvalitete života korisnika u njihovim domovima

- povećanje stupnja mobilnosti korisnika

- veća informiranost korisnika o vlastitim zakonskim pravima te njihovo jednostavnije ostvarivanje

- poboljšanje psihičkog stanja i lakše prihvaćanje gubitka osjetila vida kod korisnika

- poboljšanje zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika

- sustavno poboljšanje kvalitete usluga i skrbi za članove Udruge

- povećanje zaštite i sigurnosti korisnika u vlastitim domovima

- povećanje stupnja socijalizacije korisnika i sudjelovanja u društvenom životu korisnika, stvaranje osjećaja korisnosti i poticanje kreativnog izražavanja

- senzibilizirana lokalna javnost o potrebama slijepih osoba u zajednici.

Provedenim aktivnostima Udruga je svojim korisnicima omogućila kvalitetniji život i bolje životne uvjete te ih time zadržala u njihovim domovima, što je za slijepe osobe treće životne dobi iznimno važno. Stvaranjem mreže pružatelja socijalnih usluga, odnosno nastavkom suradnje s dosadašnjim partnerima i suradnicima provodile su se i pružale inovativne usluge posebice prilagođene potrebama slijepih osoba. Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, program je nudio i niz socijalnih usluga koje su se provodile kroz programske aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda, usluge prijevoza, pratnje, dostave namirnica korisnicima, edukacije i pomoći pri uporabi pomagala za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, kao što su vožnja tandem biciklom, rekreacijsko kuglanje za slijepe te rekreacija za članice. U suradnji s djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke županije te djelatnicima Centra za socijalnu skrb Karlovca, Duge Rese, Vojnića i Slunja djelatnici Udruge provodili su i terenske obilaske korisnika, u svrhu informiranja o zakonskim pravima, te pružanja psihosocijalne pomoći i podrške, kako bi im se poboljšalo opće psihofizičko stanje te ublažili negativni učinci koje nosi invaliditet.

Program se provodio uz pokroviteljstvo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Grada Karlovca, Grada Duge Rese, Grada Slunja i Općine Rakovice.

Program „Želim dom, a ne Dom” nastavio se od 1. lipnja 2023. provoditi na naredne tri godine, a financiranje je nastavljeno od strane glavnog donatora, resornog Ministarstva, no u smanjenom iznosu, što je dovelo i do prestanka rada administratora na projektu. Ostale aktivnosti provodit će se sukladno Akcijskom planu, a došlo je i do nekih preinaka u odnosu na prethodni projektni prijedlog. U narednom razdoblju zadržava se partnerski odnos s Hrvatskim zavodom za socijalni rad PU Karlovac te se uključuje Grad Karlovac kao jedan od partnera koji ujedno osigurava i udio u osobnom dohotku Voditelja programa. Zbog slabog odaziva korisnika prestala je provedba aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda, no uvedene su edukacijske aktivnosti za korisnike koje će provoditi Tiflotehna d. o. o. s naglaskom na cjeloživotno učenje. Također, planirane su aktivnosti jačanja kapaciteta Udruge kroz edukativne programe namijenjene djelatnicima i članovima upravljačkih tijela. Aktivnosti terenskih obilazaka, ugradnje SOS alarma, rekreacije, nabavke tiflotehničkih pomagala, savjetovanja i povećanje stupnja socijalizacije kroz uključivanje u društvena događanja lokalne zajednice nastavljaju se i u narednom razdoblju.

Program „Želim dom, a ne Dom – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi” provodi se neprekinuto od 2014. godine, što je dokaz njegove kvalitete i raznolikosti te važnosti socijalnih usluga koje on osigurava za slijepe osobe.

 

 

„RUKA KOJA VODI – asistencija slijepim osobama u svakodnevnim aktivnostima”

 

Početkom 2022. godine Udruzi je odobren projekt videće pratnje pod nazivom „Ruka koja vodi – asistencija slijepim osobama u svakodnevnim aktivnostima”. Dvogodišnji program financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

Ovim programom u cilju je poboljšati kvalitetu života slijepih osoba koristeći usluge videće pratnje. Korisnici programa su 44 člana Udruge treće životne dobi koji žive na gradskom području sami ili sa starijim supružnikom te im je zbog oštećenja vida neophodna pomoć videćeg asistenta kako bi im se osigurale socijalne usluge i zadovoljile svakodnevne potrebe. Korisnici su također i osobe koje su oslijepile u kasnijoj životnoj fazi te kao takve nisu imale mogućnost rehabilitacije kako u kretanju i interakciji, tako i u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti, od osobne higijene do kućanskih poslova.

Pružanjem socijalnih usluga videćeg pratitelja korisnicima se dugoročno osigurava kvalitetniji život u vlastitom  domu, ali i izvan njega, omogućuje se veća mobilnost, ali i veća uključenost u socijalne, kulturne i druge aktivnosti u kojima ne mogu samostalno sudjelovati. Program se neprekinuto odvija od 2013. godine te kao takav osigurava jednu od najvažnijih usluga za sve slijepe osobe.

Početkom 2023. godine započela je druga godina realizacije s planiranom provedbom do 31. srpnja. Nastavak provedbe projektnih aktivnosti planiran je kroz novi Zakon o osobnoj asistenciji. S obzirom na to da je početak provedbe navedenog Zakona prolongiran za 1. siječnja 2024., udruge koje pružaju usluge asistencije nastavljaju s provedbom projektnih aktivnosti do 31. prosinca 2023. godine.

Novi Zakon o osobnoj asistenciji kruna je dugogodišnjih napora udrugā osoba s invaliditetom u nastojanju da se socijalne usluge osobne asistencije uvedu u Zakon i da na taj način njihovi pružatelji uđu u sustav stalnog financiranja. Provedbom Zakona udruge se potiču da uđu u mrežu pružatelja socijalnih usluga, što dodatno unaprjeđuje kvalitetu rada udrugā te jača njihove kapacitete. Grubom procjenom došli smo do zaključka da će se broj videćih pratitelja nakon uvođenja Zakona povećati i do 5 puta, čime će ta socijalna usluga biti dostupna većem broju korisnika. Sukladno Pravilnicima koji prate ovaj Zakon, slijepe osobe pristupat će dodatnim vještačenjima kojima će se utvrđivati broj mjesečnih sati koje će imati na raspolaganju za korištenje usluga videće pratnje. Vjerujemo da će satnica biti dostatna da se zadovolje potrebe slijepih osoba. Cijena satnice videćeg pratitelja još nije definirana te će konačnu odluku o njoj donijeti resorni ministar. Iako novi način rada za udruge iziskuje dodatne napore, kako u administraciji, tako i u samoj organizaciji, vjerujemo da će za naše korisnike ovo biti značajan pomak na bolje te da će im dostupnost većeg broja sati videćeg pratitelja poboljšati kvalitetu života.

  

 

AKTIVNI U DRUŠTVU

 

Projekt pod nazivom „Aktivni u društvu” prvi je put odobren u 2018., od tadašnjeg resornog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt kojem je osnovni cilj omogućiti integraciju slijepih osoba u lokalnu društvenu zajednicu te potaknuti ih na socijalno uključivanje i aktivniji život, pokazao se kao kvalitetno osmišljen s pozitivnim rezultatima. Slijedom navedenog, projektni prijedlog nastavili smo prijavljivati i u narednim razdobljima te je i ove godine podržan od strane  Grada Duge Rese, Grada Karlovca te gradskih tvrtki Zelenilo d. o. o., Vodovod i kanalizacija d. o. o. , Inkasator d.o.o. i Čistoća d. o.o. 

Specifični ciljevi ovog projekta su poboljšanje općeg fizičkog stanja i prevencija zdravstvenih tegoba uzrokovanih nedostatkom kretanja s naglaskom na starije korisnike; povećanje kvalitete kulturne edukacije te povećanje stupnja socijalizacije korisnika; senzibilizacija javnosti o problemima s kojima se slijepe osobe susreću u svakodnevnom životu te o njihovim potrebama i mogućnostima; suzbijanje predrasuda i socijalnih barijera o slijepim osobama u lokalnoj javnosti.

Provedbom projektnih aktivnosti očekuju se sljedeći rezultati:

-     održan edukativno-rehabilitacijski posjet Nikola Tesla Experience Centru Karlovac (12 članova Udruge i 4 videće pratnje)

-      održan rekreacijski program za žene pod stručnim vodstvom (Ugovor o djelu) za 8 članica

-      nabavljena sportska oprema za članove

-     održan program medicinskih masaža u 5 termina za 8 korisnika projekta

-     druženje žena triju udruga u Puli (6 žena i 3 videće pratnje)

-     održan edukativno-rehabilitacijski izlet u Speleon – Centar podzemne baštine i rekreacijska šetnja po novoj šetnici prilagođenoj slijepim osobama izrađenoj u sklopu projekta „Vodene tajne Slunja” (12 članova, 3 videće pratnje, 1 volonter)

-     održan edukativno-rehabilitacijski izlet u Tehnički muzej N. Tesla Zagreb (12 članova, 3 videće pratnje, 1 volonter)

-     održane posjete kazališnim predstavama i inim kulturnim događanjima sukladno interesima korisnika

-     promocija programa.

Provedbom ovog projekta očekujemo da ćemo razviti dugoročan model pružanja socijalnih usluga u suradnji s lokalnim institucijama koji ćemo kontinuirano razvijati, nadograđivati i nadopunjavati novim uslugama. Pomoću rezultata ovog projekta utvrdit će se razina kvalitete socijalnih usluga i njihov doprinos prevenciji negativnih psiholoških stanja, što će svakako doprinijeti budućem planiranju i razvoju socijalnih usluga koje korisnicima pružamo u suradnji.

  

„NAUČIT ĆU TE KAKO DA BUDEMO JEDNAKI”

 

Udruga slijepih Karlovačke županije u 2023. godini provodi projekt pod nazivom „Naučit ću te kako da budemo jednaki” financiran od strane Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije. 

Opći je cilj projekta poboljšanje kvalitete života slijepih osoba, dok su specifični ciljevi projekta uključivanje i međusektorska suradnja u cilju demokratizacije društva i ostvarivanja temeljnih građanskih prava za osobe s invaliditetom, uključivanje djece i mladih u neformalne oblike obrazovanja s ciljem poticanja senzibilizacije i ranog uključivanja u aktivno građanstvo, širenje volonterske mreže i uključivanje volontera s naglaskom na prihvaćanje i senzibilizaciju naspram slijepih osoba.

Projektne aktivnosti uključuju provedbu edukativnih programa za učenike osnovnih škola Karlovačke županije, učenika Medicinske škole Karlovac te studenata Veleučilišta u Karlovcu, preddiplomskog studija sestrinstva. Uz navedeno provest će se aktivnosti reizdanja edukativnih brošura „Pravila pristupa, vođenja i ophođenja sa slijepim sobama” i „Kako pomoći slijepoj osobi u prometu”, kako bi se koristile u provedbi edukativnih programa, aktivnosti izrade volonterskog programa, te nabave prijenosnog računala u svrhu provedbe projektnih aktivnosti na terenu.

U sklopu projektnih aktivnosti do sada su provedena 3 edukativna programa za učenike Medicinske škole. Programi su razrađeni primjenjivo na specifične pružatelje usluga, na način da educiraju i potiču na demokratsko razmišljanje, ostvarujući pravo jednakosti i inkluzije osjetljivih skupina, a provode se kroz dvije zasebne cjeline: pravila pristupa, vođenja i ophođenja sa slijepim osobama te prava i mogućnosti slijepih osoba. Za provedbu su angažirani stručni izvoditelji, djelatnici Udruge s desetogodišnjim iskustvom u radu sa slijepim osobama te sa završenim nebrojenim edukativnim programima iz područja socijalne djelatnosti. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju djece i mladih kako bi se na oblik diskriminacije koji proizlazi iz neznanja utjecalo u što ranijoj fazi, kada se najlakše usvajaju nova znanja i vještine te stvara sklop razmišljanja. Dodatnu vrijednost projekta vidimo u izradi i organizaciji volonterskog programa upravo za sve korisnike edukativnih programa. Sve projektne aktivnosti bit će predstavljene u medijima, u cilju senzibilizacije lokalne javnosti.

 

PROJEKTI 2020/2021

“ŽELIM DOM, A NE DOM” (2020.-2023.)Sa 31.05.2020. godine završila je i treća godina provedbe programa "Želim dom, a ne Dom – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi", koji se provodio pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Karlovca.

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 1.06. Udruga je započela s nastavkom istoimenog programa na period od naredne tri godine. Program je financiran u iznosu od 160.000,00 kn godišnje, dok je sufinanciran od strane Grada Karlovca i Grada Duge Rese.  Program odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Provedbom aktivnosti obuhvaćeno je 35 korisnika treće životne dobi.

Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, program nudi niz socijalnih usluga koje se provode kroz programske aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda, usluge prijevoza, pratnje , dostave namirnica korisnicima, edukacije i pomoći za uporabu pomagala za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, kao što su vožnja tandem biciklom i rekreacija za članice. U suradnji s djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke županije te djelatnicima Centra za socijalnu skrb Karlovca, Duge Rese, Vojnića i Slunja, djelatnici Udruge imat će i terenske obilaske korisnika, kroz koje će ih upoznavati i informirati o zakonskim pravima, te će im se pružiti psihosocijalna pomoć i podrška, a sve u cilju poboljšanja općeg psihofizičkog stanja.

S obzirom na COVID-19, razdoblje karantene te učinak epidemije, aktivnosti programa bitno su smanjene, posebice one koje uključuju okupljanje većeg broja korisnika, kao što su preventivni zdravstveni pregledi te edukativne radionice. Početkom godine za sve je korisnike lošijeg imovinskog stanja osigurano besplatno korištenje autobusnog prijevoza na području grada Karlovca, koji uključuje i njihovu videću pratnju. Također, za sve korisnike koji su to željeli uplaćena je godišnja pretplata za Hrvatsku knjižnicu za slijepe, te zvučne časopise sukladno afinitetima istih. Terenski obilasci su prolongirani te se očekuje njihov početak, ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala, sredinom mjeseca listopada. Rekreacijske aktivnosti za žene koje se provode u prostorijama Udruge, održavane su na način da su poštivane sve preporuke Nacionalnog stožera, a ukoliko su to dozvoljavali vremenski uvjeti, održavane su u parkovima našeg grada. Korisnici programa redovito su kontaktirani telefonom, vršila se usluga dostave lijekova i namirnica, te prijevoz i pratnja sukladno potrebama korisnika. 

„RUKA KOJA VODI“ (2019.-2021.)

I u 2020. godini Udruga je nastavila s provedbom programa videće pratnje „Ruka koja vodi – asistencija slijepim osobama u svakodnevnim aktivnostima“ koji se provodi neprekidno od 2013. godine u trogodišnjim periodima. Program je u cijelosti financiran od strane Ministarstva demografije, obitelji, socijalne politike i mladih sa 101.776,00 kuna godišnje, te ovaj trogodišnji ciklus završava sa 31.12.2021. godine.

Programom se osigurava asistencija u svakodnevnim aktivnostima za 22 korisnika s područja Grada Karlovca i okolice, nesamostalnih u kretanju, s ciljem prevencije institucionalizacije, veće uključenosti i poboljšanja kvalitete života. Međutim, ciljanu skupinu korisnika čine i svi drugi članovi Udruge, jer svaka slijepa osoba u nekom aspektu svog života treba asistenciju videće osobe. Nužnost videće pratnje neovisna je o završenoj rehabilitaciji kako u kretanju i interakciji, tako i u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti od osobne higijene do kućanskih poslova.

Videća pratiteljica Ivana Canjar, zaposlena je neprekinuto od 2013. godine, a korisnicima u sklopu programa pruža sljedeće usluge:

- prijevoz i pratnja u obavljanju socijalnih aktivnosti (svakodnevne aktivnosti poput odlaska k liječniku, ljekarniku, u poštu, banku, nabavku namirnica, kao i odlazak u kulturno-zabavne ustanove)

- obavljanje administrativnih poslova (pomoć u čitanju pošte, dokumenata, liječničkih nalaza, doznaka i drugih materijala na crnom tisku, omogućeno pisanje za potrebe korisnika)

- edukacija za obavljanje kućanskih poslova (čišćenje, pranje, pospremanje) sukladno vlastitim mogućnostima

- korisnicima je omogućena usluga dostave lijekova, namirnica i drugih potrepština na kućnu adresu

Programom je ostvareno povećanje kvalitete života korisnika, povećanje socijalizacije te je ostvaren doprinos prevenciji institucionalizacije korisnika.

„TU SAM DA TI POMOGNEM“ (2019./2020.)

Udruga slijepih Karlovačke županije početkom prosinca 2019. godine započela je s provedbom jednogodišnjeg projekta pod nazivom „Tu sam da ti pomognem – pružanje usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu povećanja kvalitete njihova života i prevencije institucionalizacije“. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku temeljem Poziva za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osba za 2019. godinu.

Područje provedbe projekta je pružanje prijevoza i pratnje osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, koji nisu u mogućnosti samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti u zajednici, a s ciljem zadovoljenja njihovih potreba te jačanja socijalnog uključivanja. Korisnici projekta su članovi Udruge, slijepe osobe treće životne dobi, koje su izgubile osjetilo vida u kasnijem životnom razdoblju, a time nisu  imale priliku sudjelovati na edukacijama samostalnog kretanja.

Opći cilj projekta je generalno poboljšanje kvalitete života slijepih osoba nesamostalnih u kretanju  kontinuiranim korištenjem usluga prijevoza. 

Specifični ciljevi projekta:

- poticanje veće samostalnost i neovisnog života korisnika
- veća zastupljenost korisnika u socijalnim, kulturnim i drugim aktivnostima u kojima nisu u mogućnosti samostalno sudjelovati
- veća mobilnost korisnika pružanjem usluge prijevoza i pratnje
- jednostavnije obavljanje  administrativnih poslova za korisnike
- poboljšanje psihofizičkog stanja i općeg raspoloženja korisnika, te stvaranje osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti
- ostvarivanje doprinosa prevenciji institucionalizacije korisnika programa  

Provedbom projekta osigurano je zapošljavanje jedne osobe na puno radno vrijeme, a u pružanju socijalnih usluga zaposlena osoba svakodnevno će koristiti privatno vozilo u službene svrhe, što je neophodno s obzirom na sadržaj usluge, a u svrhu prevencije institucionalizacije i veće samostalnosti korisnika u vlastitim domovima. Projekt završava s 30.11.2020. godine, te je u pripremi novi natječajni prijedlog za nastavak navedenog projekta koji bi, ukoliko ga resorno Ministarstvo odobri, trajao sljedeće dvije godine. 

“AKTIVNI U DRUŠTVU” (2020.) 

Projekt Aktivni u društvu osmišljen je kao pokretač za uključivanje slijepih i slabovidnih članova u aktivni javni život, ali i za poticanje međusobne interakcije osoba s invaliditetom s ostatkom populacije. Provedbom aktivnosti želi se poboljšati opće psihofizičko stanje korisnika, kako bi bili osnaženi i spremniji na izazove koje pred njih stavljaju svakodnevne aktivnosti. Projekt je započeo u lipnju 2020. i traje do prosinca 2020. godine, te se provodi uz financijsku potporu Hrvatske elektroprivrede d.d.

Kroz provedbu projektnih aktivnosti 22.09. organiziran je obilazak kulturnih i povijesnih znamenitosti Grada Ozlja, koji se odvio uz stručno vodstvo kustosa Gradskog muzeja Ozalj, koji je članove uveo i upoznao s poviješću Grada. U sklopu Zavičajnog muzeja članovi su posjetili i galeriju Slave Raškaj, gdje su mogli vidjeti njezine umjetničke radove te saslušati detalje iz njezinog života. Također, korisnici projekta od kolovoza imaju priliku sudjelovati u programu terapijsko-rekreativnog plivanja i rehabilitacijske masaže u svrhu poboljšanja fizičkog zdravlja i pokretljivosti korisnika.

Uz navedene aktivnosti, izrađena je i brošura "Kako pomoći slijepoj osobi u prometu", kojom će se senzibilizirati i educirati okolina o problemima s kojima se susreću slijepe osobe kao sudionici u prometu.

PROJEKTI 2018/2019

Program "ŽELIM DOM, A NE DOM – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi".

Ovaj program provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Karlovca i Karlovačke županije, a ujedno je nastavak prethodnog trogodišnjeg programa. Program odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Programom su obuhvaćena 34 korisnika, treće životne dobi koji žive sami ili sa starijim bračnim drugom. Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, program nudi niz socijalnih usluga koje se provode kroz programske aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda , usluge prijevoza, pratnje , dostave namirnica korisnicima, edukacije i pomoći za uporabu pomagala za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, kao što su vožnja tandem biciklom i rekreacija za članice.

Jedna od aktivnosti iz programa su i terenski obilasci korisnika, koje djelatnici Udruge provode u suradnji sa djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke županije te djelatnicima Centra za socijalnu skrb Karlovca, Duga Rese ,Vojnića i Slunja. Terenskim obilascima se korisnike u njihovim domovima upoznaje i informira o zakonskim pravima, te im se pruža psihosocijalna pomoć i podrška, kako bi im se poboljšalo opće psihofizičko stanje, te ublažili negativni učinci koje nosi invaliditet.

Program „RUKA KOJA VODI – asistencija slijepim osobama u svakodnevnim aktivnostima“

Program pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi se neprekidno od 2013. godine. Opći cilj programa je povećanje samostalnosti, te stvaranje uvjeta za poboljšanje kvalitete življenja slijepih osoba korištenjem usluga videćeg asistenta. Usluge videćeg pratitelja koristi 22 korisnika s područja grada Karlovca i Duge Rese.

Ciljana skupina korisnika programa članovi su Udruge treće životne dobi koji žive sami ili sa starijim supružnikom, koji žive na gradskom području, te im je zbog oštećenja vida neophodna pomoć videćeg asistenta kako bi im se osigurale socijalne usluge i zadovoljile svakodnevne potrebe. Ujedno, ciljanu skupinu čine i osobe koje su oslijepile u kasnijoj fazi života, te kao takve nisu imale mogućnost rehabilitacije kako u kretanju i interakciji, tako i u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti od osobne higijene do kućanskih poslova.

Programom je ostvareno povećanje kvalitete života korisnika, povećanje socijalizacije te je ostvaren doprinos prevenciji institucionalizacije korisnika.RECI MI KAKO TI MOGU POMOĆI“ - pružanje usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu povećanja kvalitete njihova života i prevencije institucionalizacije“ (1. 11. 2017. - 30. 11. 2018.)

Provedba jednogodišnjeg projekta „Reci mi kako ti mogu pomoći“ pružanje usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu povećanja kvalitete njihova života i prevencije institucionalizacije, započela je početkom 2018. godine, a u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u iznosu od 80.000,00 kn.

Opći cilj projekta generalno je poboljšanje kvalitete života slijepih osoba nesamostalnih u kretanju  kontinuiranim korištenjem usluga prijevoza. Specifični ciljevi programa su poticanje veće samostalnosti i neovisnog života korisnika, veća zastupljenost u socijalnim i kulturnim aktivnostima u kojima do sada nisu mogli samostalno sudjelovati, veća mobilnost korisnika pružanjem usluge prijevoza i pratnje, jednostavnije obavljanje administrativnih poslova i medicinskih pregleda te stvaranje osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti.

Korisnici programa su članovi Udruge, treće životne dobi, a pripadaju posebno osjetljivoj skupini, te im je neophodna tuđa pomoć u prilagodbi na život bez osjetila vida, kao i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

PROJEKT „AKTIVNI U DRUŠTVU“ (2018.)

U srpnju ove godine, Udruzi slijepih Karlovačke županije, odobrena je jednokratna financijska podrška za projekt pod nazivom „Aktivni u društvu“, od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projektni prijedlog osmišljen je kao pokretač za uključivanje slijepih i slabovidnih žena te ostalih članova udruge u aktivni javni život, ali i na poticanje međusobne interakcije osoba s invaliditetom sa ostatkom populacije.

Osnovni cilj ovog projekta je omogućiti integraciju slijepih žena u lokalnu društvenu zajednicu te potaknuti ih na socijalno uključivanje i aktivniji život, dok su specifični ciljevi projekta, poboljšanje općeg fizičkog stanja i prevencija zdravstvenih tegoba uzrokovanih nedostatkom kretanja, omogućavanje psihosocijalne podrške korisnicama, senzibilizirana javnost o problemima s kojima se slijepe žene susreću u svakodnevnom životu te o njihovim potrebama i mogućnostima te suzbijanje predrasuda i socijalnih barijera o slijepim ženama i slijepim osobama općenito u lokalnoj javnosti. Izravne korisnice obuhvaćene ovim projektom su 10 slijepih članica Udruge koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima. Sve članice biti će uključene u rehabilitacijske i rekreacijske izlete. Osim navedenih izravnih korisnica odnosno slijepih žena, članica Udruge, u projektnim aktivnostima, rehabilitacijskim i rekreacijskim izletima sudjelovati će i muški članovi Udruge, točnije 5 muških članova, sukladno njihovim afinitetima.

Q25 – JAČANJE SUSTAVA VOLONTIRANJA U RURALNIM ZAJEDNICAMA SREDIŠNJE HRVATSKE (2018.)

Nositelj ovog projekta je Udruga LAG Vallis Colapis u partnerstvu sa nekoliko organizacija, dok je trajanje 12 mjeseci od lipnja 2017. do svibnja 2018. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda kroz mjeru " Podrška organizatorima volontiranja za unapređenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa" i Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodi na području tri županije Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko – moslavačke.

Cilj projekta je doprinjeti socio-ekonomskom i demokratskom razvoju triju županija kroz dva specifična cilja:  Poboljšati usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i ustanova te povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u području zdravstva i socijalne skrbi kroz razvoj sustava volonterske podrške.

Udruga slijepih Karlovačke županije je jedna od 20 organizacija koja se aktivno uključila u ovaj projekt, te kroz njegove aktivnosti I organizirane edukacije stekla neprocjenivo znanje u području Volonterstva. Razvila je dva volonterska programa: “Kultura za sve” i “Edukacijom i idejama do boljeg položaja slijepih i slabovidnih u društvu", u koje su uključena 4 volontera za dugoročno volontiranje te je ove godine Udruga sudjelovala na manifestciji " Hrvatska volontira" kroz dvije volonterske akcije.