A A A A A

PROJEKTI

PROJEKTI 2020/2021

“ŽELIM DOM, A NE DOM” (2020.-2023.)

Sa 31.05.2020. godine završila je i treća godina provedbe programa 'Želim dom, a ne Dom – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi', koji se provodio pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Karlovca. 

Sukladno raspisanom natječaju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 1.06. Udruga je započela s nastavkom istoimenog programa na period od naredne tri godine. Program je financiran u iznosu od 160.000,00 kn godišnje, dok je sufinanciran od strane Grada Karlovca i Grada Duge Rese.  Program odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Provedbom aktivnosti obuhvaćeno je 35 korisnika treće životne dobi.

Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, program nudi niz socijalnih usluga koje se provode kroz programske aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda, usluge prijevoza, pratnje , dostave namirnica korisnicima, edukacije i pomoći za uporabu pomagala za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, kao što su vožnja tandem biciklom i rekreacija za članice. U suradnji s djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke županije te djelatnicima Centra za socijalnu skrb Karlovca, Duge Rese, Vojnića i Slunja, djelatnici Udruge imat će i terenske obilaske korisnika, kroz koje će ih upoznavati i informirati o zakonskim pravima, te će im se pružiti psihosocijalna pomoć i podrška, a sve u cilju poboljšanja općeg psihofizičkog stanja.

S obzirom na COVID-19, razdoblje karantene te učinak epidemije, aktivnosti programa bitno su smanjene, posebice one koje uključuju okupljanje većeg broja korisnika, kao što su preventivni zdravstveni pregledi te edukativne radionice. Početkom godine za sve je korisnike lošijeg imovinskog stanja osigurano besplatno korištenje autobusnog prijevoza na području grada Karlovca, koji uključuje i njihovu videću pratnju. Također, za sve korisnike koji su to željeli uplaćena je godišnja pretplata za Hrvatsku knjižnicu za slijepe, te zvučne časopise sukladno afinitetima istih. Terenski obilasci su prolongirani te se očekuje njihov početak, ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala, sredinom mjeseca listopada. Rekreacijske aktivnosti za žene koje se provode u prostorijama Udruge, održavane su na način da su poštivane sve preporuke Nacionalnog stožera, a ukoliko su to dozvoljavali vremenski uvjeti, održavane su u parkovima našeg grada. Korisnici programa redovito su kontaktirani telefonom, vršila se usluga dostave lijekova i namirnica, te prijevoz i pratnja sukladno potrebama korisnika. 

 

„RUKA KOJA VODI“ (2019.-2021.)

I u 2020. godini Udruga je nastavila s provedbom programa videće pratnje „Ruka koja vodi – asistencija slijepim osobama u svakodnevnim aktivnostima“ koji se provodi neprekidno od 2013. godine u trogodišnjim periodima. Program je u cijelosti financiran od strane Ministarstva demografije, obitelji, socijalne politike i mladih sa 101.776,00 kuna godišnje, te ovaj trogodišnji ciklus završava sa 31.12.2021. godine.

Programom se osigurava asistencija u svakodnevnim aktivnostima za 22 korisnika s područja Grada Karlovca i okolice, nesamostalnih u kretanju, s ciljem prevencije institucionalizacije, veće uključenosti i poboljšanja kvalitete života. Međutim, ciljanu skupinu korisnika čine i svi drugi članovi Udruge, jer svaka slijepa osoba u nekom aspektu svog života treba asistenciju videće osobe. Nužnost videće pratnje neovisna je o završenoj rehabilitaciji kako u kretanju i interakciji, tako i u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti od osobne higijene do kućanskih poslova.

Videća pratiteljica Ivana Canjar, zaposlena je neprekinuto od 2013. godine, a korisnicima u sklopu programa pruža sljedeće usluge:

- prijevoz i pratnja u obavljanju socijalnih aktivnosti (svakodnevne aktivnosti poput odlaska k liječniku, ljekarniku, u poštu, banku, nabavku namirnica, kao i odlazak u kulturno-zabavne ustanove)

- obavljanje administrativnih poslova (pomoć u čitanju pošte, dokumenata, liječničkih nalaza, doznaka i drugih materijala na crnom tisku, omogućeno pisanje za potrebe korisnika)

- edukacija za obavljanje kućanskih poslova (čišćenje, pranje, pospremanje) sukladno vlastitim mogućnostima

- korisnicima je omogućena usluga dostave lijekova, namirnica i drugih potrepština na kućnu adresu

Programom je ostvareno povećanje kvalitete života korisnika, povećanje socijalizacije te je ostvaren doprinos prevenciji institucionalizacije korisnika.

 

„TU SAM DA TI POMOGNEM“ (2019./2020.)

Udruga slijepih Karlovačke županije početkom prosinca 2019. godine započela je s provedbom jednogodišnjeg projekta pod nazivom „Tu sam da ti pomognem – pružanje usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu povećanja kvalitete njihova života i prevencije institucionalizacije“. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku temeljem Poziva za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osba za 2019. godinu.

Područje provedbe projekta je pružanje prijevoza i pratnje osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, koji nisu u mogućnosti samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti u zajednici, a s ciljem zadovoljenja njihovih potreba te jačanja socijalnog uključivanja. Korisnici projekta su članovi Udruge, slijepe osobe treće životne dobi, koje su izgubile osjetilo vida u kasnijem životnom razdoblju, a time nisu  imale priliku sudjelovati na edukacijama samostalnog kretanja.

Opći cilj projekta je generalno poboljšanje kvalitete života slijepih osoba nesamostalnih u kretanju  kontinuiranim korištenjem usluga prijevoza. 

Specifični ciljevi projekta:

- poticanje veće samostalnost i neovisnog života korisnika
- veća zastupljenost korisnika u socijalnim, kulturnim i drugim aktivnostima u kojima nisu u mogućnosti samostalno sudjelovati
- veća mobilnost korisnika pružanjem usluge prijevoza i pratnje
- jednostavnije obavljanje  administrativnih poslova za korisnike
- poboljšanje psihofizičkog stanja i općeg raspoloženja korisnika, te stvaranje osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti
- ostvarivanje doprinosa prevenciji institucionalizacije korisnika programa  

Provedbom projekta osigurano je zapošljavanje jedne osobe na puno radno vrijeme, a u pružanju socijalnih usluga zaposlena osoba svakodnevno će koristiti privatno vozilo u službene svrhe, što je neophodno s obzirom na sadržaj usluge, a u svrhu prevencije institucionalizacije i veće samostalnosti korisnika u vlastitim domovima. Projekt završava s 30.11.2020. godine, te je u pripremi novi natječajni prijedlog za nastavak navedenog projekta koji bi, ukoliko ga resorno Ministarstvo odobri, trajao sljedeće dvije godine. 

 

“AKTIVNI U DRUŠTVU” (2020.) 

Projekt Aktivni u društvu osmišljen je kao pokretač za uključivanje slijepih i slabovidnih članova u aktivni javni život, ali i za poticanje međusobne interakcije osoba s invaliditetom s ostatkom populacije. Provedbom aktivnosti želi se poboljšati opće psihofizičko stanje korisnika, kako bi bili osnaženi i spremniji na izazove koje pred njih stavljaju svakodnevne aktivnosti. Projekt je započeo u lipnju 2020. i traje do prosinca 2020. godine, te se provodi uz financijsku potporu Hrvatske elektroprivrede d.d.

Kroz provedbu projektnih aktivnosti 22.09. organiziran je obilazak kulturnih i povijesnih znamenitosti Grada Ozlja, koji se odvio uz stručno vodstvo kustosa Gradskog muzeja Ozalj, koji je članove uveo i upoznao s poviješću Grada. U sklopu Zavičajnog muzeja članovi su posjetili i galeriju Slave Raškaj, gdje su mogli vidjeti njezine umjetničke radove te saslušati detalje iz njezinog života. Također, korisnici projekta od kolovoza imaju priliku sudjelovati u programu terapijsko-rekreativnog plivanja i rehabilitacijske masaže u svrhu poboljšanja fizičkog zdravlja i pokretljivosti korisnika.

Uz navedene aktivnosti, izrađena je i brošura 'Kako pomoći slijepoj osobi u prometu', kojom će se senzibilizirati i educirati okolina o problemima s kojima se susreću slijepe osobe kao sudionici u prometu.

PROJEKTI 2018/2019

Program "ŽELIM DOM, A NE DOM – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi".

Ovaj program provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Karlovca i Karlovačke županije, a ujedno je nastavak prethodnog trogodišnjeg programa. Program odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Programom su obuhvaćena 34 korisnika, treće životne dobi koji žive sami ili sa starijim bračnim drugom. Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, program nudi niz socijalnih usluga koje se provode kroz programske aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda , usluge prijevoza, pratnje , dostave namirnica korisnicima, edukacije i pomoći za uporabu pomagala za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, kao što su vožnja tandem biciklom i rekreacija za članice.

Jedna od aktivnosti iz programa su i terenski obilasci korisnika, koje djelatnici Udruge provode u suradnji sa djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke županije te djelatnicima Centra za socijalnu skrb Karlovca, Duga Rese ,Vojnića i Slunja. Terenskim obilascima se korisnike u njihovim domovima upoznaje i informira o zakonskim pravima, te im se pruža psihosocijalna pomoć i podrška, kako bi im se poboljšalo opće psihofizičko stanje, te ublažili negativni učinci koje nosi invaliditet.Program „RUKA KOJA VODI – asistencija slijepim osobama u svakodnevnim aktivnostima“

Program pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi se neprekidno od 2013. godine. Opći cilj programa je povećanje samostalnosti, te stvaranje uvjeta za poboljšanje kvalitete življenja slijepih osoba korištenjem usluga videćeg asistenta. Usluge videćeg pratitelja koristi 22 korisnika s područja grada Karlovca i Duge Rese.

Ciljana skupina korisnika programa članovi su Udruge treće životne dobi koji žive sami ili sa starijim supružnikom, koji žive na gradskom području, te im je zbog oštećenja vida neophodna pomoć videćeg asistenta kako bi im se osigurale socijalne usluge i zadovoljile svakodnevne potrebe. Ujedno, ciljanu skupinu čine i osobe koje su oslijepile u kasnijoj fazi života, te kao takve nisu imale mogućnost rehabilitacije kako u kretanju i interakciji, tako i u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti od osobne higijene do kućanskih poslova.

Programom je ostvareno povećanje kvalitete života korisnika, povećanje socijalizacije te je ostvaren doprinos prevenciji institucionalizacije korisnika.RECI MI KAKO TI MOGU POMOĆI“ - pružanje usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu povećanja kvalitete njihova života i prevencije institucionalizacije“ (1. 11. 2017. - 30. 11. 2018.)

Provedba jednogodišnjeg projekta „Reci mi kako ti mogu pomoći“ pružanje usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu povećanja kvalitete njihova života i prevencije institucionalizacije, započela je početkom 2018. godine, a u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u iznosu od 80.000,00 kn.

Opći cilj projekta generalno je poboljšanje kvalitete života slijepih osoba nesamostalnih u kretanju  kontinuiranim korištenjem usluga prijevoza. Specifični ciljevi programa su poticanje veće samostalnosti i neovisnog života korisnika, veća zastupljenost u socijalnim i kulturnim aktivnostima u kojima do sada nisu mogli samostalno sudjelovati, veća mobilnost korisnika pružanjem usluge prijevoza i pratnje, jednostavnije obavljanje administrativnih poslova i medicinskih pregleda te stvaranje osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti.

Korisnici programa su članovi Udruge, treće životne dobi, a pripadaju posebno osjetljivoj skupini, te im je neophodna tuđa pomoć u prilagodbi na život bez osjetila vida, kao i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.PROJEKT „AKTIVNI U DRUŠTVU“ (2018.)

U srpnju ove godine, Udruzi slijepih Karlovačke županije, odobrena je jednokratna financijska podrška za projekt pod nazivom „Aktivni u društvu“, od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projektni prijedlog osmišljen je kao pokretač za uključivanje slijepih i slabovidnih žena te ostalih članova udruge u aktivni javni život, ali i na poticanje međusobne interakcije osoba s invaliditetom sa ostatkom populacije.

Osnovni cilj ovog projekta je omogućiti integraciju slijepih žena u lokalnu društvenu zajednicu te potaknuti ih na socijalno uključivanje i aktivniji život, dok su specifični ciljevi projekta, poboljšanje općeg fizičkog stanja i prevencija zdravstvenih tegoba uzrokovanih nedostatkom kretanja, omogućavanje psihosocijalne podrške korisnicama, senzibilizirana javnost o problemima s kojima se slijepe žene susreću u svakodnevnom životu te o njihovim potrebama i mogućnostima te suzbijanje predrasuda i socijalnih barijera o slijepim ženama i slijepim osobama općenito u lokalnoj javnosti. Izravne korisnice obuhvaćene ovim projektom su 10 slijepih članica Udruge koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima. Sve članice biti će uključene u rehabilitacijske i rekreacijske izlete. Osim navedenih izravnih korisnica odnosno slijepih žena, članica Udruge, u projektnim aktivnostima, rehabilitacijskim i rekreacijskim izletima sudjelovati će i muški članovi Udruge, točnije 5 muških članova, sukladno njihovim afinitetima.Q25 – JAČANJE SUSTAVA VOLONTIRANJA U RURALNIM ZAJEDNICAMA SREDIŠNJE HRVATSKE (2018.)

Nositelj ovog projekta je Udruga LAG Vallis Colapis u partnerstvu sa nekoliko organizacija, dok je trajanje 12 mjeseci od lipnja 2017. do svibnja 2018. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda kroz mjeru " Podrška organizatorima volontiranja za unapređenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa" i Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodi na području tri županije Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko – moslavačke.

Cilj projekta je doprinjeti socio-ekonomskom i demokratskom razvoju triju županija kroz dva specifična cilja:  Poboljšati usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i ustanova te povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u području zdravstva i socijalne skrbi kroz razvoj sustava volonterske podrške.

Udruga slijepih Karlovačke županije je jedna od 20 organizacija koja se aktivno uključila u ovaj projekt, te kroz njegove aktivnosti I organizirane edukacije stekla neprocjenivo znanje u području Volonterstva. Razvila je dva volonterska programa: “Kultura za sve” i “Edukacijom i idejama do boljeg položaja slijepih i slabovidnih u društvu", u koje su uključena 4 volontera za dugoročno volontiranje te je ove godine Udruga sudjelovala na manifestciji " Hrvatska volontira" kroz dvije volonterske akcije.