A A A A A

PROJEKTI

2014. godina

TROGODIŠNJI PROGRAM "Želim dom, a ne Dom - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE SLIJEPIH OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI"

Ovaj program provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih, a svjojevrstan je nastavak prethodnog trogodišnjeg programa. Program odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Programom  je obuhvaćen 31 član Udruge treće životne dobi. Partneri u provedbi programa su Grad Karlovac, Centar za socijalnu skrb Karlovac sa podružnicom u Vojniću i Obiteljskim Centrom, te Centar za socijalnu skrb Duga resa.

Provedbom programa korisnicima će bit omogućene usluge koje su minimalno neophodne za ostanak u vlastitom domu, biti će omogućene usluge prijevoza za obavljanje svakodnevnih potreba, dostava toplog obroka, biti će uvedena i telekomunikacijska povezanost i sustav hitnosti (sos pozivi) pomoću mobilnih uređaja prilagođenih starijim slijepim i slabovidnim osobama, organizirani će biti redoviti terenski obilasci u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, preventivni zdravstveni pregledi, te edukativne radionice u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije i Obiteljskim centrom, te niz drugih usluga sukladno potrebama korisnika.

U cilju jačanja organizacijskih kapaciteta bit će uveden sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije SOKNO,  te će se izraditi nova Internet stranica prema međunarodnom standardu pristupačnosti za osobe s invaliditetom koja će biti u potpunosti prilagođena slijepim i slabovidnim osobama.

PROJEKT "ZVUKOM ZA SIGURAN KORAK"

Projektom „Zvukom za siguran korak“ financiranim od strane Karlovačke pivovare d.d. omogućeno je postavljanje zvučne signalizacije na jednom od nafrekventijem raskrižju na području grada, a to je na raskrižje ulice Tadije Smičiklasa i ulice Bartola Kašića/Sarajevske ulice.
Kretanje slijepih i slabovidnih osoba uvelike se može olakšati postavljanjem zvučne signalizacije na semaforima značajnijih raskršća, koja zvukom zamjenjuje svjetla na semaforima te emitira različite zvukove za prelazak i zabranu prelaska.  Na semaforima bez zvučne signalizacije slijepe se osobe mogu orijentirati samo uz pomoć zvuka automobila, što može biti vrlo opasno. Do sada su na području grada Karlovca ozvučeni semafori na svega četiri raskrižja, a daljnjom provedbom projekta želimo ozvučiti još tri najfrekventnija semafora koji slijepima stvaraju probleme u kretanju.
Zvučna signalizacija pomoći će i ostalim građanima  grada Karlovca koji imaju problema s vidom, kao i građanima koji nemaju oštećen vid, a prema zvučnoj signalizaciji orijentiraju se za vrijeme jarkog danjeg svjetla  kada je znatno teže raspoznati boju  svjetala na semaforu.

TROGODIŠNJI PROGRAM "Znam, hoću, mogu - pomoć, podrška i edukacija slijepih osoba za samostalniji život u lokalnoj zajednici"


Program se provodio pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih, a partner u provedbi programa bio je Centar za socijalnu skrb Karlovac. Ovaj program obuhvatio je posebno osjetljivu skupinu korisnika, a to su osobe treće životne dobi koje su izgubile osjetilo vida u kasnijem životnom razdoblju koje  žive sami ili  žive na udaljenim, teže dostupnim područjima.
U trogodišnjem razdoblju  u program je bilo uključeno ukupno 49 korisnika kojima je omogućeno pružanje pojedinih usluga koje su im inače teže dostupne. Korisnicima je tako omogućena usluga prijevoza službenim vozilom Udruge za obavljanje svakodnevnih potreba, usluga dostave namirnica i potrepština kao i tehnička pomoć i podrška prilikom ostvarivanja svih zakonskih prava. Posebni skup usluga odnosio se na edukaciju članova za samostalniji život. Nabavljena su mnoga pomagala iz različitih područja primjene, a korisnici su sustavno educirani za njihovu uporabu. 
 Osim toga, u organizaciji Udruge održan je tečaj rada na računalu uz pomoć specijalizirane opreme, što je jedinstvena usluga na našem lokalnom području te je do sada slijepim osobama bila nedostupna.

PROJEKT "ZAJEDNO SMO JAČI"

Projekt se provodio pod pokroviteljstvom Hrvatskog Telekoma d.d., a cilj projetka bio je povećanje samostalnosti korisnika prilikom obavljanja svakodnevnih radnji te povećanja osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti. Razvoj moderne informacijske i komunikacijske tehnologije u posljednjih nekoliko godina doveo je do pojave novih elektroničkih pomagala prilagođenih slijepima koje mogu uvelike poboljšati kvalitetu njihovih života i prilagoditi im aktivnosti koje do sada nisu mogle obavljati bez pomoći trećih osoba (asistenata).

Provedba ovog projekta omogućila je nabavku i  nekoliko vrsta pomagala iz područja komunikacije, orijentacije i informiranja, nakon čega je uslijedila edukacija korisnika za njihovu uporabu. Korištenje modernih pomagala članovima Udruge znatno je olakšalo komunikaciju s okolinom, omogućilo je pristup mnoštvu informacija poput interneta, zvučnih knjiga i časopisa, jednostavno arhiviranje informacija, samostalnu obradu teksta te lakšu orijentaciju unutar životnog prostora.