A A A A A

PROJEKTI

PROJEKTI 2018/2019

Program "ŽELIM DOM, A NE DOM – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi".

Ovaj program provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grada Karlovaca i Karlovačke županije, a ujedno je nastavak prethodnog trogodišnjeg programa. Program odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Programom su obuhvaćena 34 korisnika, treće životne dobi koji žive sami ili sa starijim bračnim drugom. Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, program nudi niz socijalnih usluga koje se provode kroz programske aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda , usluge prijevoza, pratnje , dostave namirnica korisnicima, edukacije i pomoći za uporabu pomagala za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, kao što su vožnja tandem biciklom i rekreacija za članice.

Jedna od aktivnosti iz programa su i terenski obilasci korisnika, koje djelatnici Udruge provode u suradnji sa djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke županije te djelatnicima Centra za socijalnu skrb Karlovca, Duga Rese ,Vojnića i Slunja. Terenskim obilascima se korisnike u njihovim domovima upoznaje i informira o zakonskim pravima, te im se pruža psihosocijalna pomoć i podrška, kako bi im se poboljšalo opće psihofizičko stanje, te ublažili negativni učinci koje nosi invaliditet.Program „RUKA KOJA VODI – asistencija slijepim osobama u svakodnevnim aktivnostima“

Program pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, provodi se neprekidno od 2013. godine. Opći cilj programa je povećanje samostalnosti, te stvaranje uvjeta za poboljšanje kvalitete življenja slijepih osoba korištenjem usluga videćeg asistenta. Usluge videćeg pratitelja koristi 22 korisnika s područja grada Karlovca i Duge Rese.

Ciljana skupina korisnika programa članovi su Udruge treće životne dobi koji žive sami ili sa starijim supružnikom, koji žive na gradskom području, te im je zbog oštećenja vida neophodna pomoć videćeg asistenta kako bi im se osigurale socijalne usluge i zadovoljile svakodnevne potrebe. Ujedno, ciljanu skupinu čine i osobe koje su oslijepile u kasnijoj fazi života, te kao takve nisu imale mogućnost rehabilitacije kako u kretanju i interakciji, tako i u obavljanju osnovnih životnih aktivnosti od osobne higijene do kućanskih poslova.

Programom je ostvareno povećanje kvalitete života korisnika, povećanje socijalizacije te je ostvaren doprinos prevenciji institucionalizacije korisnika.RECI MI KAKO TI MOGU POMOĆI“ - pružanje usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu povećanja kvalitete njihova života i prevencije institucionalizacije“ (1. 11. 2017. - 30. 11. 2018.)

Provedba jednogodišnjeg projekta „Reci mi kako ti mogu pomoći“ pružanje usluga prijevoza i pratnje starijim osobama u svrhu povećanja kvalitete njihova života i prevencije institucionalizacije, započela je početkom 2018. godine, a u potpunosti je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u iznosu od 80.000,00 kn.

Opći cilj projekta generalno je poboljšanje kvalitete života slijepih osoba nesamostalnih u kretanju  kontinuiranim korištenjem usluga prijevoza. Specifični ciljevi programa su poticanje veće samostalnosti i neovisnog života korisnika, veća zastupljenost u socijalnim i kulturnim aktivnostima u kojima do sada nisu mogli samostalno sudjelovati, veća mobilnost korisnika pružanjem usluge prijevoza i pratnje, jednostavnije obavljanje administrativnih poslova i medicinskih pregleda te stvaranje osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti.

Korisnici programa su članovi Udruge, treće životne dobi, a pripadaju posebno osjetljivoj skupini, te im je neophodna tuđa pomoć u prilagodbi na život bez osjetila vida, kao i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.PROJEKT „AKTIVNI U DRUŠTVU“ (2018.)

U srpnju ove godine, Udruzi slijepih Karlovačke županije, odobrena je jednokratna financijska podrška za projekt pod nazivom „Aktivni u društvu“, od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projektni prijedlog osmišljen je kao pokretač za uključivanje slijepih i slabovidnih žena te ostalih članova udruge u aktivni javni život, ali i na poticanje međusobne interakcije osoba s invaliditetom sa ostatkom populacije.

Osnovni cilj ovog projekta je omogućiti integraciju slijepih žena u lokalnu društvenu zajednicu te potaknuti ih na socijalno uključivanje i aktivniji život, dok su specifični ciljevi projekta, poboljšanje općeg fizičkog stanja i prevencija zdravstvenih tegoba uzrokovanih nedostatkom kretanja, omogućavanje psihosocijalne podrške korisnicama, senzibilizirana javnost o problemima s kojima se slijepe žene susreću u svakodnevnom životu te o njihovim potrebama i mogućnostima te suzbijanje predrasuda i socijalnih barijera o slijepim ženama i slijepim osobama općenito u lokalnoj javnosti. Izravne korisnice obuhvaćene ovim projektom su 10 slijepih članica Udruge koje će sudjelovati u projektnim aktivnostima. Sve članice biti će uključene u rehabilitacijske i rekreacijske izlete. Osim navedenih izravnih korisnica odnosno slijepih žena, članica Udruge, u projektnim aktivnostima, rehabilitacijskim i rekreacijskim izletima sudjelovati će i muški članovi Udruge, točnije 5 muških članova, sukladno njihovim afinitetima.Q25 – JAČANJE SUSTAVA VOLONTIRANJA U RURALNIM ZAJEDNICAMA SREDIŠNJE HRVATSKE (2018.)

Nositelj ovog projekta je Udruga LAG Vallis Colapis u partnerstvu sa nekoliko organizacija, dok je trajanje 12 mjeseci od lipnja 2017. do svibnja 2018. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda kroz mjeru " Podrška organizatorima volontiranja za unapređenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa" i Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodi na području tri županije Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko – moslavačke.

Cilj projekta je doprinjeti socio-ekonomskom i demokratskom razvoju triju županija kroz dva specifična cilja:  Poboljšati usluge u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i ustanova te povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa u području zdravstva i socijalne skrbi kroz razvoj sustava volonterske podrške.

Udruga slijepih Karlovačke županije je jedna od 20 organizacija koja se aktivno uključila u ovaj projekt, te kroz njegove aktivnosti I organizirane edukacije stekla neprocjenivo znanje u području Volonterstva. Razvila je dva volonterska programa: “Kultura za sve” i “Edukacijom i idejama do boljeg položaja slijepih i slabovidnih u društvu", u koje su uključena 4 volontera za dugoročno volontiranje te je ove godine Udruga sudjelovala na manifestciji " Hrvatska volontira" kroz dvije volonterske akcije.