A A A A A

UZ PRATNJU ZA SIGURNIJE DANASProjekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Naziv projekta:
Uz pratnju za sigurnije danas

Razdoblje provedbe: 28. 5. 2020. do 28. 5. 2022. 

Nositelj projekta: Udruga slijepih Karlovačke županije 

Opći cilj projekta: povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života za 20 osoba, članova udruge slijepih Karlovačke županije kroz razvoj usluge videćeg pratitelja

Specifični ciljevi programa:

·        Jednostavnije obavljanje administrativnih poslova za korisnike
·         Poticanje veće samostalnosti i neovisnosti korisnika u svakodnevnim aktivnostima
·         Veća mobilnost korisnika uz osiguravanje uz osiguravanje pravovremene usluge prijevoza i pratnje
·         Veća zastupljenost korisnika u kulturnim, socijalnim i drugim aktivnostima sukladno vlastitim afinitetima
·         Poboljšanje psihofizičkog stanja i općeg raspoloženja korisnika te stvaranje osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti
·         Prevencija institucionalizacije korisnika programa 

Opis projekta: Projekt „ Uz pratnju za sigurnije danas“ omogućuje slijepim osobama na području Karlovačke županije. Kroz 24 mjeseca provedbe omogućiti slijepim osobama bolju kvalitetu života, ostvarivanje socijalnih prava, poticanje veće samostalnost i neovisnog života korisnika, veća zastupljenost korisnika u socijalnim, kulturnim i drugim aktivnostima u kojima nisu u mogućnosti samostalno sudjelovati, veća mobilnost korisnika pružanjem usluge prijevoza i pratnje ( odlazak liječniku, nabavu namirnica, odlazak na kulturna događanja, odlazak u banku, na poštu i druge javne ustanove) , jednostavnije obavljanje administrativnih poslova za korisnike ( čitanje pošte, dokumenata, crnog tiska, pisanje dopisa), obuka za samostalno obavljanje kućanskih poslova, poboljšanje psihofizičkog stanja i općeg raspoloženja korisnika, te stvaranje osjećaja korisnosti i vlastite vrijednosti. Time će se poboljšati i unaprijediti njihova kvaliteta života. Sljepoća je uvijek bila i biti će teški oblik invaliditeta. Jedan od osnovnih problema s kojima se slijepe osobe susreću je društvena izolacija, koja ima za posljedicu brojne psihičke i fizičke probleme poput depresije, anksioznosti i tjeskobe te ostale zdravstvene probleme uzrokovane nekretanjem. Udruga ima članove na cijelom području Karlovačke Županije, od kojih neki žive u udaljenim i ruralnim područjima koja su vrlo slabo povezana sa javnim transportom, što je dodatna otežavajuća okolnost i pridonosi dodatnoj izoliranosti. Prilikom odabira korisnika prednost su imali članovi koji posjeduju još neko obilježje koje im otežava svakodnevnicu i čini uslugu pratnje neophodnom, poput samačkog života ili života sa starijim supružnikom, lošeg socijalnog statusa ili postojanja drugih zdravstvenih problema.


Očekivani rezultat:  

Socijalno uključivanje slijepih osoba u svakodnevni život i aktivnosti uz pomoć pružanja usluge videće pratnje. 

Kontakt podaci
Denis Velimirović, voditelj projekta
Tel: 047/ 614 242 Mob: 095 911 9169
e-mail: udruga.slijepih@ka.t-com.hr  


Vrijednost projekta: 494.099,50 kn
Vrijednost EU potpore: 494.099,50 kn 

Europski strukturni i investicijski fondovi: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
Europski socijalni fond  http://www.esf.hr/