A A A A A

DONATORI

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

www.mspm.hr

Europski socijalni fond

www.esf.hr/

Grad Karlovac

www.karlovac.hr

Karlovačka županija

www.kazup.hr

Pojedine općine i gradovi Karlovačke županije

Nacionalna zaklada za razvoj lokalnog društva

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Razvojna agencija TIKA

Heineken Hrvatska d.o.o.

HEP d.d.

General Electric Hrvatska

Inkasator d.o.o.

Gradska Toplana d.o.o.

Tiskara Pečarić i Radočaj d.o.o.

Autotransport Karlovac

Hrvatski telekom d.d.

Maing d.o.o.

Zelenilo d.o.o.

Centralna ljekarna Karlovac

KTC trgovačka mreža

Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca

Turistička zajednica Grada Karlovca

Gumi-Pađen d.o.o.

Gradski muzej Karlovac

Aquatica -slatkovodni akvarij Karlovac

Donacija građanstva