A A A A A

UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ADRESA

ŽIRO RAČUN

IBAN

OIB

TELEFON

EMAIL

Trg Josipa Jurja Strossmayera 2, 47000 Karlovac

2400008-1190022706 , KARLOVAČKA BANKA

HR23 2400 0081 1900 2270 6

58483983883

047/614-242

udruga.slijepih@ka.t-com.hr

PREDSJEDNIK

TAJNICA

PROJEKTNI MENADŽER

VIDEĆA PRATNJA

VIDEĆA PRATNJA

KONTAKTNE OSOBE

Denis Velimirović

Josipa Stanešić

Vesna Tek

Ivana Canjar

Alisa Dujmović

ADRESA

TELEFON

IBAN

OIB

PREDSJEDNIK

TAJNIK

ŠPORTSKO DRUŠTVO SLIJEPIH „4 RIJEKE“ KARLOVAC

Miroslava Krleže 15, 47000 Karlovac

095/911-9169

HR29 2400 0081 1902 6412 8

20714352891

Denis Velimirović

Boris Matešić

VAŠE IME

VAŠ EMAIL

NASLOV

PORUKA