A A A A A

UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ADRESA

ŽIRO RAČUN

IBAN

OIB

TELEFON

EMAIL

Trg Josipa Jurja Strossmayera 2, 47000 Karlovac

2400008-1190022706 , KARLOVAČKA BANKA

HR23 2400 0081 1900 2270 6

58483983883

047/614-242

udruga.slijepih@ka.t-com.hr

PREDSJEDNIK

TAJNICA

DJELATNICA

DJELATNICA

VIDEĆI PRATITELJ

KONTAKTNE OSOBE

Denis Velimirović

Valentina Musija, bacc.oec.

Verna Župec, mag.eu.pos.stud.

Josipa Stanešić, bacc.oec.

Ivana Canjar, bacc.physioth.

ADRESA

TELEFON

IBAN

OIB

PREDSJEDNIK

TAJNIK

ŠPORTSKO DRUŠTVO SLIJEPIH „4 RIJEKE“ KARLOVAC

Tadije Smičiklasa 14, 47000 Karlovac

095/911-9169

HR29 2400 0081 1902 6412 8

20714352891

Denis Velimirović

Vladimir Srpak

VAŠE IME

VAŠ EMAIL

NASLOV

PORUKA