A A A A A

UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ADRESA

ŽIRO RAČUN

IBAN

OIB

TELEFON

FAX

EMAIL

Trg Josipa Jurja Strossmayera 2, 47000 Karlovac

2400008-1190022706 , KARLOVAČKA BANKA

HR23 2400 0081 1900 2270 6

58483983883

047/614-242

047/614-242

udruga.slijepih@ka.t-com.hr

PREDSJEDNIK

TAJNICA

DJELATNICA

VIDEĆI PRATITELJ

KONTAKTNE OSOBE

Antonija Hasan

Valentina Musija, bacc.oec.

Željka Švigir Škrtić, bacc.oec.

Ivana Canjar, bacc.physioth

ADRESA

TELEFON

ŽIRO RAČUN

OIB

PREDSJEDNIK

TAJNIK

ŠPORTSKO DRUŠTVO SLIJEPIH „4 RIJEKE“ KARLOVAC

Tadije Smičiklasa 14, 47000 Karlovac

098/908-0793

2400008-1190264128, KARLOVAČKA BANKA

20714352891

Denis Velimirović

Vladimir Srpak

VAŠE IME

VAŠ EMAIL

NASLOV

PORUKA