A A A A A

NOVOSTI

„ŽELIM DOM, A NE DOM – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi”

20.03.2024

S posljednjim danom svibnja 2023. godine završila je treća godina provedbe trogodišnjeg programa „Želim dom, a ne Dom – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi”. Program je to koji odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Program obuhvaća 35 korisnika treće životne dobi.

Opći je cilj programa omogućiti korisnicima što duži boravak u vlastitim domovima stvaranjem mreže pružatelja socijalnih usluga te pružanjem kvalitetnih inovativnih usluga iz različitih životnih područja.

Specifični su ciljevi programa:

- poboljšanje kvalitete života korisnika u njihovim domovima

- povećanje stupnja mobilnosti korisnika

- veća informiranost korisnika o vlastitim zakonskim pravima te njihovo jednostavnije ostvarivanje

- poboljšanje psihičkog stanja i lakše prihvaćanje gubitka osjetila vida kod korisnika

- poboljšanje zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika

- sustavno poboljšanje kvalitete usluga i skrbi za članove Udruge

- povećanje zaštite i sigurnosti korisnika u vlastitim domovima

- povećanje stupnja socijalizacije korisnika i sudjelovanja u društvenom životu korisnika, stvaranje osjećaja korisnosti i poticanje kreativnog izražavanja

- senzibilizirana lokalna javnost o potrebama slijepih osoba u zajednici.

Provedenim aktivnostima Udruga je svojim korisnicima omogućila kvalitetniji život i bolje životne uvjete te ih time zadržala u njihovim domovima, što je za slijepe osobe treće životne dobi iznimno važno. Stvaranjem mreže pružatelja socijalnih usluga, odnosno nastavkom suradnje s dosadašnjim partnerima i suradnicima provodile su se i pružale inovativne usluge posebice prilagođene potrebama slijepih osoba. Uz usluge informiranja i pružanja pomoći u ostvarivanju zakonskih prava, program je nudio i niz socijalnih usluga koje su se provodile kroz programske aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda, usluge prijevoza, pratnje, dostave namirnica korisnicima, edukacije i pomoći pri uporabi pomagala za slijepe, aktivnosti rekreacije prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, kao što su vožnja tandem biciklom, rekreacijsko kuglanje za slijepe te rekreacija za članice. U suradnji s djelatnicima Obiteljskog centra Karlovačke županije te djelatnicima Centra za socijalnu skrb Karlovca, Duge Rese, Vojnića i Slunja djelatnici Udruge provodili su i terenske obilaske korisnika, u svrhu informiranja o zakonskim pravima, te pružanja psihosocijalne pomoći i podrške, kako bi im se poboljšalo opće psihofizičko stanje te ublažili negativni učinci koje nosi invaliditet.

Program se provodio uz pokroviteljstvo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Grada Karlovca, Grada Duge Rese, Grada Slunja i Općine Rakovice.

Program „Želim dom, a ne Dom” nastavio se od 1. lipnja 2023. provoditi na naredne tri godine, a financiranje je nastavljeno od strane glavnog donatora, resornog Ministarstva, no u smanjenom iznosu, što je dovelo i do prestanka rada administratora na projektu. Ostale aktivnosti provodit će se sukladno Akcijskom planu, a došlo je i do nekih preinaka u odnosu na prethodni projektni prijedlog. U narednom razdoblju zadržava se partnerski odnos s Hrvatskim zavodom za socijalni rad PU Karlovac te se uključuje Grad Karlovac kao jedan od partnera koji ujedno osigurava i udio u osobnom dohotku Voditelja programa. Zbog slabog odaziva korisnika prestala je provedba aktivnosti preventivnih zdravstvenih pregleda, no uvedene su edukacijske aktivnosti za korisnike koje će provoditi Tiflotehna d. o. o. s naglaskom na cjeloživotno učenje. Također, planirane su aktivnosti jačanja kapaciteta Udruge kroz edukativne programe namijenjene djelatnicima i članovima upravljačkih tijela. Aktivnosti terenskih obilazaka, ugradnje SOS alarma, rekreacije, nabavke tiflotehničkih pomagala, savjetovanja i povećanje stupnja socijalizacije kroz uključivanje u društvena događanja lokalne zajednice nastavljaju se i u narednom razdoblju.

Program „Želim dom, a ne Dom – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi” provodi se neprekinuto od 2014. godine, što je dokaz njegove kvalitete i raznolikosti te važnosti socijalnih usluga koje on osigurava za slijepe osobe.

 

Josipa Stanešić, voditeljica programa