A A A A A

NOVOSTI

„NAUČIT ĆU TE KAKO DA BUDEMO JEDNAKI”

20.03.2024

Udruga slijepih Karlovačke županije u 2023. godini provodi projekt pod nazivom „Naučit ću te kako da budemo jednaki” financiran od strane Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije.  

Opći je cilj projekta poboljšanje kvalitete života slijepih osoba, dok su specifični ciljevi projekta uključivanje i međusektorska suradnja u cilju demokratizacije društva i ostvarivanja temeljnih građanskih prava za osobe s invaliditetom, uključivanje djece i mladih u neformalne oblike obrazovanja s ciljem poticanja senzibilizacije i ranog uključivanja u aktivno građanstvo, širenje volonterske mreže i uključivanje volontera s naglaskom na prihvaćanje i senzibilizaciju naspram slijepih osoba.

Projektne aktivnosti uključuju provedbu edukativnih programa za učenike osnovnih škola Karlovačke županije, učenika Medicinske škole Karlovac te studenata Veleučilišta u Karlovcu, preddiplomskog studija sestrinstva. Uz navedeno provest će se aktivnosti reizdanja edukativnih brošura „Pravila pristupa, vođenja i ophođenja sa slijepim sobama” i „Kako pomoći slijepoj osobi u prometu”, kako bi se koristile u provedbi edukativnih programa, aktivnosti izrade volonterskog programa, te nabave prijenosnog računala u svrhu provedbe projektnih aktivnosti na terenu.

U sklopu projektnih aktivnosti do sada su provedena 3 edukativna programa za učenike Medicinske škole. Programi su razrađeni primjenjivo na specifične pružatelje usluga, na način da educiraju i potiču na demokratsko razmišljanje, ostvarujući pravo jednakosti i inkluzije osjetljivih skupina, a provode se kroz dvije zasebne cjeline: pravila pristupa, vođenja i ophođenja sa slijepim osobama te prava i mogućnosti slijepih osoba. Za provedbu su angažirani stručni izvoditelji, djelatnici Udruge s desetogodišnjim iskustvom u radu sa slijepim osobama te sa završenim nebrojenim edukativnim programima iz područja socijalne djelatnosti. Poseban naglasak stavljen je na edukaciju djece i mladih kako bi se na oblik diskriminacije koji proizlazi iz neznanja utjecalo u što ranijoj fazi, kada se najlakše usvajaju nova znanja i vještine te stvara sklop razmišljanja. Dodatnu vrijednost projekta vidimo u izradi i organizaciji volonterskog programa upravo za sve korisnike edukativnih programa. Sve projektne aktivnosti bit će predstavljene u medijima, u cilju senzibilizacije lokalne javnosti.

 

Josipa Stanešić, voditeljica projekta