A A A A A

NOVOSTI

UZ PRATNJU ZA SIGURNIJE DANAS

27.08.2021

Iznos od 494.099,50 kn koji je u potpunosti sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali faza II se je prepolovio s obzirom da smo ušli u peti kvartal provedbe projekta. Dosadašnji rezultati i povratne informacije od strane korisnika su i više nego zadovoljavajući pa tako imamo trenutno 25 korisnika na projektu.
Projektne aktivnosti su usmjerene na slijepe osobe kojima je oštećenje vida nastupilo u kasnijoj životnoj dobi, a koje ujedno nisu prošle kroz program osposobljavanja samostalnog kretanja uz pomoć dugog bijelog štapa ili psa vodiča.
No kako uvijek naglašavamo, bez obzira na razinu samostalnosti koju osoba ima, pomoć videće osobe je u nekom trenu jednostavno neophodna. Ili zbog neke sitnice poput čitanja dokumentacije na crnom tisku ili zbog odlaska na liječničke preglede. Današnje vrijeme u kojem se nalazimo je svakako izazovno, situacija te svakodnevnih potreba je mnogo, ali i općenito se životni stil znatno izmijenio pa se tomu moramo i prilagoditi.
Zahvaljujući Europskom socijalnom fondu možemo pružiti pomoć te olakšati svakodnevicu osobama kojima je to najpotrebitije.