A A A A A

NOVOSTI

„EDUKACIJOM I REHABILITACIJOM DO SAMOSTALNOSTI“

03.10.2019

U sklopu projekta „ Edukacijom i rehabilitacijom do samostalnosti“ u Udruzi slijepih Karlovačke županije održana je radionica psihološke podrške i edukativnog predavanju u svrhu lakšeg prihvaćanja invaliditeta sa naznakom na novo oslijepjele osobe. Ovo je prva radionica od pet predviđenih ovim projektom, koje će provoditi stručnjaci Hrvatskog saveza slijepih koja je ujedno i suradnička organizacija. Osim psihološke podrške kroz predavanja, korisnicima projekta će se predstaviti  tiflo pomagala za slijepe osobe, te  provesti procjena savladavanja mekih vještina i hodanja dugim bijelim štapom.

Svrha projekta je kroz edukacijski i rehabilitacijski program, suradnjom sa organizacijama pružatelja  inovativnih usluga iz različitih područja, osigurati aktivniji, kvalitetniji život za 25 članova Udruge. Opći cilj  će se realizirati stvaranjem grupe potpore, jačanjem  kapaciteta Udruge, te pružanjem kvalitetnih programa edukacije, rehabilitacije i psihološke podrške . Njima će se novo oslijepljelim osobama,  omogućiti lakša adaptaciju i integraciju u društvo te prihvaćanje invaliditeta.

Provedbu radionica financira Karlovačka Županija, Upravni odjel za zdravstvo na osnovu javnog natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2019. godinu.

Verna Župec