A A A A A

NOVOSTI

„AKTIVIRAJ-SOCIJALZIRAJ“

03.10.2019

Udruga slijepih Karlovačke županije sredinom 2019. godine započela je s provedbom projekta pod nazivom „Aktiviraj-socijaliziraj“. Projekt je financiran od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te karlovačkih gradskih tvrtki Inkasator d.o.o. i Gradska toplana d.o.o., dok je ukupna vrijednost projekta  21.880,00 kn.  Planirani projektni prijedlog osmišljen je kao pokretač za uključivanje slijepih i slabovidnih članova udruge u aktivni javni život, ali i na poticanje međusobne interakcije osoba s invaliditetom sa ostatkom populacije.

Osnovni cilj ovog projekta je omogućiti integraciju slijepih osoba u lokalnu društvenu zajednicu te potaknuti ih na socijalno uključivanje i aktivniji život. Dok su specifični ciljevi projekta;

- poboljšanje općeg fizičkog stanja i prevencija zdravstvenih tegoba uzrokovanih nedostatkom kretanja

- omogućavanje psihosocijalne podrške korisnicama

- senzibilizirana javnost o problemima s kojima se slijepe osoba susreću u svakodnevnom životu te o njihovim potrebama i mogućnostima

- suzbijanje predrasuda i socijalnih barijera o slijepim osobama u lokalnoj javnosti

Projektne aktivnosti osmišljene s ciljem poboljšanje općeg fizičkog stanja i prevencija zdravstvenih tegoba uzrokovanih nedostatkom kretanja provoditi će se na području grada Karlovca, a uključuju program rehabilitacijskog  jahanja konjima za deset korisnika u Konjičkom klubu "4 rijeke" Karlovac, uz pratnju rehabilitatora, te  program terapijsko rekreativnog  plivanje i rehabilitacijske masaže u Trend Wellness i Fitness  centru Karlovac.  Projektne aktivnosti koje se održavaju s ciljem poticanja slijepih osoba na socijalizaciju i druženje, a koje ujedno imaju i edukativni prizvuk su organizirane edukacijske posjete muzeju " Ivanina kuća bajki" u Ogulinu, Tiflološkom muzeju i Botaničkom vrtu u Zagrebu.  Korisnici će se tim putem educirati o povijesti, književnosti, tehnološkim dostignućima, pomagalima, flori i fauni, čime će se utjecati na njihovu opću kulturu, ali i potaknuti ih na međusobno druženje i interakciju sa okolinom

Izvor: Karlovački tjednik