A A A A A

NOVOSTI

„ŽELIM DOM, A NE DOM“

24.06.2019

Sa 31.5.2019. godine završila je druga godina provedbe trogodišnjeg programa „Želim dom, a ne Dom – prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku , Grada Karlovca i Karlovačke županije. 

Provedba druge godine završila je preventivnim zdravstvenim pregledima, održanim u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije, te edukativnom radionicom gosta predavača mr.sc. Ivan Delić, dipl. defektolog - soc. pedagog, ravnatelj Obiteljskog centra koji djeluje pri Centru za socijalnu skrb, s kojim Udruga uspješno surađuje već niz godina u vidu kako edukativnoga programa, tako i psihosocijalne podrške za svoje članove. Radionica pod nazivom „Kako ostvariti vlastite potencijale“ okupila je veliki broj članstva, jer kako je i naglasio predavač, ovo je tema svih ljudi a ne samo osoba s oštećenjem vida. Predispozicija društvenog položaja ili pozitivne ekonomske situacije nije nužno uvjet za ostvarivanje osobne sreće, već je to ostvarenje svih potencijal koje imamo u sebi.

Također, tijekom mjeseca svibnja izvršena je jedna od važnijih aktivnosti iz programa, a to su terenski obilasci korisnika ovog programa. Djelatnici Udruge su u suradnji s djelatnicima Centara za socijalnu skrb Karlovca, Duge Rese, Slunja i Vojnića posjetili su korisnike ovog programa, kako bi se uvjerili u kakvim uvjetima žive. Većinom je riječ o starijim ljudima, koji žive sami, u lošim financijskim uvjetima, a osim sljepoće ili slabovidnosti imaju i drugih zdravstvenih problema. Tom prilikom djelatnici CZSS i Udruge su ih detaljno upoznali s vlastitim pravima iz sustava socijalne skrbi,  te o mogućnostima korištenja usluga psihosocijalne pomoći i podrške, koje se inače kontinuirano pružaju prema potrebama korisnika tijekom cijelog razdoblja provedbe programa.

Socijalnim uslugama iz programa „Želim dom, a ne Dom“ želi se omogućiti što dulji boravak korisnika u vlastitim domovima (prevencija institucionalizacije) te povećanje njihove zaštite i sigurnosti. Programom se  u trogodišnjem razdoblju osigurava niz socijalnih usluga poput održavanja edukativnih radionica, preventivnih zdravstvenih pregleda, edukacije i tehničke pomoći za uporabu pomagala za slijepe, usluge prijevoza,  pratnje, dostave namirnica u dom,  itd.

 

Josipa Stanešić