A A A A A

NOVOSTI

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

11.12.2018

10.12.2018. godine u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Želim dom, a ne Dom - prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi“, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Udruga slijepih Karlovačke županije organizirala je preventivne zdravstvene preglede.

Preventivni zdravstveni pregledi uključuju mjerenje tlaka, indeksa tjelesne težine, šećera i masnoće u krvi, te savjetovanje sa liječnikom sukladno dobivenim parametrima, a provode se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije. Na osnovu dobivenih nalaza prati se zdravstveno stanje članova iz godine u godinu.