A A A A A

NOVOSTI

„EDUCIRATI, MOTIVIRATI, PODRŽATI!“

14.11.2018

Članovi Udruge slijepih Karlovačke županije, kao korisnici, uključili su se u provedbu programa „Educirati, motivirati, podržati!“, koji provodi Hrvatski savez slijepih na području cijele Hrvatske.  Program „Educirati, motivirati, podržati“  osigurava socijalne usluge prema individualnom planu za osobe oštećena vida čime ih se potiče na neovisnost i  socijalnu uključenost. Zapošljavanjem edukacijskog rehabilitatora, Hrvatski savez slijepih, osigurava kvalitetu pružene socijalne usluge u lokalnoj zajednici.

Opći cilj trogodišnjeg programa je pružanje socijalnih usluga osobama s oštećenjem vida kako bi pridonijeli njihovoj neovisnosti i socijalnoj uključenosti.

Specifični ciljevi:
1. Doprinijeti integraciji osoba s oštećenjem vida u društvenu zajednicu i smanjiti potrebu za institucionalizacijom istih uspostavom sustava psiho-socijalne i praktične podrške u lokalnoj zajednici.
2.Povećati specifična znanja stručnih osoba koje dolaze u neposredni kontakt s osobama s oštećenjima vida (stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila, oftalmolozi, djelatnici centara za socijalnu skrb, ostali zdravstveni djelatnici, svi zainteresirane)
3. Osigurati prijenos znanja prijašnjih korisnika rehabilitacije COO Vinko Bek na potencijalne nove korisnike i sadašnje korisnike kroz edukacije na principu grupa podrške
4. Osigurati edukativne materijale i tiflotehnička pomagala koja će korisnicima omogućiti neovisnost i samostalnost i nakon provedbe programa.

Članovi Udruge slijepih Karlovačke županije biti će uključeni u edukacijske aktivnosti korištenja i usavršavanja tehnike korištenja dugog bijelog štapa, korištenja računalne tehnologije bazirane na govornim programima, edukacije Braillovog pisma te edukaciji i usvajanju svakodnevnih vještina.

8.11.2018. godine u prostorijama Udruge održan je inicijalni sat za korisnike programa koji će pohađati edukacije korištenja računalne tehnologije bazirane na govornim programima. Edukaciju su provodili gđa. Mladena Funtek i gosp. Tomislav Juzbašić, izvoditelji programa.